Wybierz język:

elmed@interia.com

Skontaktuj się z nami +48 697810989
+48 500065505

Misją placówki jest zapewnienie najwyższych standardów w opiece nad osobami starszymi poprzez przygotowanie komfortowych warunków mieszkalnych, zatrudnienie wykwalifikowanego personelu oraz dbanie o rodzinną i ciepłą atmosferę. Oferta Domu Opieki skierowana jest zarówno do aktywnych seniorów, którzy chcą dbać o swoją sprawność fizyczną i intelektualną, jak i również dla osób wymagających kompleksowej opieki pielęgniarskiej, medycznej i rehabilitacyjnej.

Spośród innych obiektów wyróżniają nas następujące aspekty:

– zapewnienie profesjonalnego zaplecza leczniczo-rehabilitacyjnego

– pomoc w załatwianiu spraw formalno-organizacyjnych związanych z przeprowadzką oraz transportem

– ścisła współpraca z rodziną pensjonariusza

– możliwość umeblowania pokoi własnymi sprzętami

Realizując przepisy ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593) placówka świadczy usługi w sposób uwzględniający stan zdrowia, sprawność fizyczną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 68 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Elmed w Skoroszowie świadczyć będzie usługi:

– opiekuńcze zapewniające:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

b) pielęgnację, w tym w czasie choroby

c) opiekę higieniczną

d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych

e) kontakty z otoczeniem

– pobytowe zapewniające:

a) miejsce pobytu

b) wyżywienie

c) utrzymanie czystości

W ramach usług opiekuńczych Dom Seniora zapewniać będzie:

a) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieli

b) organizację czasu wolnego

c) pomoc w zakupie odzieży i obuwia

d) pielęgnację w czasie choroby

Placówka oferować będzie następujące formy pobytu:

Pobyt długoterminowy dla:

 1. Aktywnych seniorów wymagających jedynie doraźnej pomocy
 2. Seniorów wymagających całodobowej opieki medycznej

Pobyt od 1 miesiąca do 1 roku dla:

 1. Seniorów po leczeniu szpitalnym, niemogących funkcjonować samodzielnie w warunkach domowych
 2. Seniorów wymagających  czasowej opieki pod nieobecność rodziny

Pobyt krótkoterminowe:

 1. Dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność czy podeszły wiek nie mają możliwości skorzystania ze zwykłych ofert wypoczynkowych
 2. Dla seniorów, pragnących podjąć decyzję o dłuższym pobycie w ośrodku

REHABILITACJA

Pacjenci przebywający w naszym Ośrodku Opiekuńczo­-Rehabilitacyjnym będą objęci w zależności od wskazań i predyspozycji kompleksowymi zabiegami rehabilitacyjnymi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu.

Przepięknie położony Dom Opieki w Skoroszowie dysponuje nowoczesną aparaturą do fizykoterapii umożliwiającą wykonywanie:

 • krioterapii miejscowej,
 • ultradźwięków,
 • magnetoterapii,
 • zabiegów elektroleczniczych,
 • masażu podwodnego,
 • laseroterapii i innych zabiegów światłoleczniczych.

Ćwiczenia lecznicze i masaż ręczny wykonywane są w specjalnie urządzonych, przestronnych salach do kinezyterapii i masażu przez nasz doświadczony i ciągle podnoszący swoje kwalifikacje zespół fizjoterapii.

U osób starszych poważna choroba, uraz czy operacja zwykle prowadzą do ogólnego osłabienia, ograniczenia aktywności i ruchomości. Dla podtrzymania jak najlepszej kondycji, samodzielności i sprawności naszych podopiecznych oferujemy szeroki zakres zajęć rehabilitacyjnych, wprowadzając ćwiczenia dla osób starszych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Rehabilitacja pozwala na odpowiednie odbudowywanie siły i przezwyciężanie niepełnosprawności. Należy mieć świadomość, że bezruch ma negatywny wpływ na zdrowie seniora. Osłabieniu ulega sprawność układu sercowo-naczyniowego oraz spada jego wydolność. Dłuższe leżenie mocno upośledza także układ mięśniowo-szkieletowy. Pojawiają się zaniki mięśni, mogą powstać ograniczenia ruchomości w stawach i przykurcze. Szybko postępuje odwapnienie kości, co sprzyja osteoporozie. Bezruch upośledza trawienie i wchłanianie pokarmów, a także utrudnia oddawanie moczu i stolca. Brak bodźców przy braku aktywności rodzi apatię, pogarsza nastrój. Powyższe negatywne procesy wynikają z samego ograniczenia aktywności ruchowej. Usprawnianie zapobiega ich postępowi, ale także przyspiesza dochodzenie do sprawności, zwłaszcza po zabiegach operacyjnych i urazach.

Dobrze prowadzona rehabilitacja u osób starszych powinna polegać na aktywizowaniu chorego. W przypadku chorych leżących ważne są odpowiednie pozycje ułożeniowe. Pionizacja – czyli sadzanie i wstawanie z pacjentem, musi odbywać się zgodnie z metodyką, by było to bezpieczne dla chorego i opiekuna. Niezwykle istotne jest także uruchamianie kończyn po urazie, złamaniu czy endoprotezie stawu. Należy stopniowo powiększać zakres ruchu w stawach i stosować narastające obciążanie, by wzmacniać siłę mięśni. Za dobrze prowadzoną rehabilitacje w naszym Ośrodku odpowiada doświadczony personel. Dobro Pacjenta i poprawa jakości Jego życia to dla nas wartości nadrzędne.