Wybierz język:

elmed@interia.com

Skontaktuj się z nami +48 697810989
+48 500065505

Ogłaszamy nabór do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

Osoby zainteresowane zamieszkaniem lub pobytem w naszym ośrodku prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania w trakcie przyjęcia nowego Mieszkańca. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pobyt mieszkańca jest w pełni odpłatny. Obecnie nie posiadamy kontraktów z NFZ w ramach ZPOL-u. Druki dokumentów potrzebnych do przyjęcia otrzymają Państwo osobiście w Ośrodku lub przez pocztę elektroniczną.

Lista rzeczy niezbędnych, które należy posiadać przy sobie w momencie przyjazdu do naszego Domu:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Mieszkańca

– dokument ubezpieczenia ZUS/KRUS

– dokumentację medyczną z zaleceniami leczenia farmakologicznego i dietetycznego: historia choroby, wyniki badań (OB, mocz, morfologia, HBS, OWA, HCV, RTG klatki piersiowej), ksero kart wypisowych ze szpitala, informacje dotyczące kontynuacji leczenia farmakologicznego włącznie z ostatnimi receptami przepisanymi przez lekarza POZ oraz lekami dotychczas stosowanymi; listę przyjmowanych leków;

– listę osób sprawujących opiekę

– podstawowe rzeczy osobiste (bieliznę osobistą, ubraniową, ręczniki, środki higieny osobistej itp.)